GALEVV_PIFPIRT_Prot57_Errata26_09_2017 - G.A.L. Escartons e Valli Valdesi s.r.l.