Bando op. 642a NS_ 2022 con Errata Corrige 1 del 02.02.2022